מעברי שקופיות משמשים להוספת אפקטים חזותיים, המתרחשים בזמן מעבר משקופית אחת לאחרת במצגת PowerPoint. אתה יכול גם להגדיר צליל מעבר, מהירות, משך ואפקטים אחרים בהתאם להקשר של המצגת שלך. בהתאם לכך, מאמר זה מכסה כיצד להוסיף מעברי שקופיות ב-PowerPoint PPT באמצעות Java.

Java API להוספת מעברי שקופיות ב-PowerPoint PPT

על מנת להוסיף מעברי שקופיות במצגות PPTX או PPT, נשתמש ב-Aspose.Slides for Java. ה-API מאפשר ליצור ולתפעל מצגות PowerPoint ו-OpenOffice. אתה יכול להוריד את ה-JAR של ה-API או להתקין אותו באמצעות התצורות הבאות של Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

הוסף Slide Transition ב-PPT עם Java

להלן השלבים להוספת מעבר שקופיות ב-PowerPoint PPT באמצעות Java.

 1. ראשית, טען את מצגת PowerPoint באמצעות מחלקה מצגת.
 2. לאחר מכן, הגדר סוג מעבר של שקופיות באמצעות שיטת SlideShowTransition.setType() ובמחלקה TransitionType.
 3. לבסוף, שמור את המצגת המעודכנת בשיטת Presentation.save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגדיר את המעבר של שקופית במצגת PowePoint.

// טען קובץ מצגת מקור
Presentation presentation = new Presentation("AccessSlides.pptx");
try {
  // החל מעבר סוג עיגול בשקופית 1
  presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Circle);

  // החל את המעבר מסוג מסרק על שקף 2
  presentation.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Comb);

  // שמור מצגת
  presentation.save("SampleTransition_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  presentation.dispose();
}

הוסף מעברי שקופיות מתקדמים ב-PPT ב-Java

להלן השלבים להגדרת אפשרויות מעבר שקופיות מתקדמות כגון משך, צליל, מהירות וכו'.

 1. ראשית, טען את מצגת ה-PowerPoint באמצעות מחלקה מצגת.
 2. לאחר מכן, הגדר סוג מעבר של שקופיות באמצעות השיטה SlideShowTransition.setType() ובמחלקה TransitionType.
 3. הגדר אפקטים מתקדמים כגון סאונד, AdvanceAfterTime וכו’ (ראה רשימת אפקטים).
 4. לבסוף, שמור את המצגת המעודכנת בשיטת Presentation.save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגדיר אפשרויות מעבר שקופיות מתקדמות במצגת PowerPoint.

// טען קובץ מצגת
Presentation pres = new Presentation("BetterSlideTransitions.pptx");
try {
  // החל מעבר של סוג עיגול בשקופית 1
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Circle);

  // הגדר את זמן המעבר של 3 שניות
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(3000);

  // החל את המעבר מסוג מסרק על שקף 2
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Comb);
  
  // הגדר את זמן המעבר של 5 שניות
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(5000);

  // החל מעבר סוג זום בשקופית 3
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Zoom);
  
  // הגדר את זמן המעבר של 7 שניות
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(7000);

  // שמור מצגת
  pres.save("SampleTransition_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Java: הגדר Transition של Morph ב-PowerPoint PPTX

Aspose.Slides עבור Java מאפשר גם להגדיר את מעברי המורפים, המשמשים ליצירת אנימציות חלקות. מעברי המורפים הבאים נתמכים על ידי ה-API:

 • ByObject: מעבר מורף יבוצע בהתחשב בצורות כאובייקטים בלתי ניתנים לחלוקה.
 • ByWord: מעבר Morph יבוצע עם העברת טקסט לפי מילים במידת האפשר.
 • ByChar: מעבר Morph יבוצע עם העברת טקסט לפי תווים במידת האפשר.

להלן השלבים להוספת מעבר מורף במצגת PowerPoint באמצעות Java.

 1. ראשית, טען את מצגת PowerPoint באמצעות מחלקה מצגת.
 2. לאחר מכן, הגדר סוג מעבר שקופיות ל-TransitionType.Morph באמצעות השיטה SlideShowTransition.setType().
 3. הגדר את סוג המעבר של מורף באמצעות השיטה IMorphTransition.setMorphType().
 4. לבסוף, שמור את המצגת המעודכנת בשיטת Presentation.save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגדיר מעברי מורפים במצגות PowerPoint.

// טען מצגת
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try { 
  // הגדר סוג מעבר
  presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Morph);
  ((IMorphTransition)presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().getValue()).setMorphType(TransitionMorphType.ByWord);
  
  // שמור מצגת
  presentation.save("presentation-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  presentation.dispose();
}

Java API עבור PPT Slide Transition - קבל רישיון חינם

אתה יכול להשתמש ב-Aspose.Slides עבור Java ללא מגבלות הערכה על ידי בקשת רישיון זמני.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להוסיף מעברי שקופיות במצגות PowerPoint באמצעות Java. יתר על כן, ראית כיצד להגדיר מעברי מורפים במצגות PPTX/PPT. מלבד זאת, אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור תכונות אחרות של API. כמו כן, אתה יכול להרגיש חופשי ליידע אותנו על השאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם

מידע: Aspose הטמיעה לאחרונה אפקטי מעבר בממיר PowerPoint to Video שלה כדי לאפשר לך ליצור סרטונים מדהימים ומרתקים אפילו יותר על סמך מצגות.