שיבוט שקופיות ב-PowerPoint C#

במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לשכפל את השקופיות במצגות PowerPoint. תהליך השיבוט יוצר עותק של שקופית בתוך או במצגת אחרת מבלי לשנות את השקופית המקורית. במאמר זה תלמד כיצד להפוך שיבוט שקופיות לאוטומטי במצגות PowerPoint. במיוחד, המאמר יעסוק כיצד לשכפל שקופיות במצגת PowerPoint או ממצגת אחת לאחרת באמצעות C#.

.NET API לשכפל שקופיות במצגות PowerPoint

על מנת לשכפל שקופיות במצגות PPTX או PPT, נשתמש ב-Aspose.Slides for .NET. זהו ממשק API למניפולציה של מצגות המאפשר לך ליצור, לשנות ולהמיר מצגות PowerPoint ו-OpenOffice. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

שיבוט שקופיות במצגת PowerPoint ב-C#

אתה יכול לשכפל שקופית במיקום מסוים או בסוף מצגת PowerPoint. הסעיפים הבאים מדגים כל אחד מהתרחישים שהוזכרו לעיל עם דוגמאות קוד.

שיבוט שקף בסוף המצגת

להלן השלבים לשכפול שקופית בסוף מצגת PowerPoint באמצעות C#.

 1. ראשית, טען את מצגת PowerPoint באמצעות מחלקה מצגת.
 2. קבל התייחסות לאוסף השקופיות באמצעות Presentation.Slides לתוך אובייקט ISlideCollection.
 3. שכפול השקופית הרצויה באמצעות שיטת ISlideCollection.AddClone(ISlide) על ידי ציון השקופית לשיבוט כפרמטר.
 4. לבסוף, שמור את המצגת בשיטת Presentation.Save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשכפל שקופית בסוף מצגת PowerPoint.

// טען קובץ מצגת
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // שכפל את השקופית הרצויה לסוף אוסף השקופיות באותה מצגת
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // שמור מצגת
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

שיבוט שקף למיקום ספציפי במצגת

להלן השלבים לשכפל שקופית במיקום ספציפי במצגת PowerPoint באמצעות C#.

 1. טען את מצגת ה-PowerPoint באמצעות הכיתה מצגת.
 2. קבל התייחסות לאוסף השקופיות באמצעות Presentation.Slides לתוך אובייקט ISlideCollection.
 3. שכפול השקופית הרצויה באמצעות שיטת ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide) על ידי ציון אינדקס היעד והשקופית לשיבוט כפרמטרים.
 4. שמור את המצגת בשיטת Presentation.Save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשכפל שקופית במיקום מסוים במצגת PowerPoint.

// טען קובץ מצגת
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // גישה לאוסף שקופיות באותה מצגת
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  
  // שכפל את השקופית הרצויה לאינדקס שצוין באותה מצגת
  slds.InsertClone(2, pres.Slides[1]);

  // שמור מצגת
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

שיבוט גולש למצגת אחרת באמצעות C#

בחלק זה תלמדו כיצד לשכפל שקופית ממצגת אחת לאחרת. תת הסעיפים הבאים יכסו את השיבוט של שקופית בסוף או במיקום ספציפי במצגת היעד.

שיבוט שקף בסוף מצגת אחרת

להלן השלבים לשכפול שקופית בסוף מצגת אחרת באמצעות C#.

 1. טען את מצגת המקור של PowerPoint באמצעות המחלקה Presentation.
 2. טען את מצגת היעד של PowerPoint באמצעות מחלקה מצגת.
 3. קבל התייחסות לאוסף השקופיות ממצגת יעד לאובייקט ISlideCollection.
 4. שכפול השקופית הרצויה באמצעות שיטת ISlideCollection.AddClone(ISlide) על ידי ציון השקופית שיש לשבט כפרמטר.
 5. שמור את מצגת היעד באמצעות השיטה Presentation.Save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשכפל שקופית ממצגת אחת לאחרת.

// טען קובץ מצגת מקור
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // טען מצגת יעד (היכן יש לשכפל את השקף)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // שכפל את השקופית הרצויה ממצגת המקור ועד לסוף אוסף השקופיות במצגת היעד
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.AddClone(srcPres.Slides[0]);

    // שמור מצגת
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

שיבוט שקף למיקום ספציפי במצגת אחרת

להלן השלבים לשכפל שקופית במיקום מסוים במצגת אחרת באמצעות C#.

 1. טען את מצגת המקור של PowerPoint באמצעות המחלקה Presentation.
 2. טען את מצגת היעד של PowerPoint באמצעות מחלקה מצגת.
 3. קבל הפניה של אוסף השקופיות ממצגת יעד לאובייקט ISlideCollection.
 4. שכפול השקופית הרצויה באמצעות שיטת ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide) על ידי ציון אינדקס היעד והשקופית שיש לשכפל כפרמטרים.
 5. שמור את מצגת היעד באמצעות השיטה Presentation.Save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשכפל שקופית למצגת PowerPoint אחרת.

// טען קובץ מצגת מקור
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // טען מצגת יעד (היכן יש לשכפל את השקף)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // שכפל את השקופית הרצויה ממצגת המקור למיקום שצוין במצגת היעד
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.InsertClone(2, srcPres.Slides[0]);

    // שמור מצגת
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול להשתמש ב-Aspose.Slides עבור .NET ללא מגבלות הערכה על ידי בקשת רישיון זמני.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לשכפל שקופיות במצגות PowerPoint באמצעות C#. המאמר סיקר במפורש את השיבוט של שקופיות בתוך מצגת או ממצגת אחת לאחרת. בנוסף, אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור תכונות אחרות של API. כמו כן, אתה יכול להיות חופשי ליידע אותנו על השאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם

טיפ: ייתכן שתרצה לבדוק את Aspose FREE PowerPoint Splitter המשמש לפיצול השקופיות במצגות ולשמור אותן כקבצים נפרדים.