המרת JPG ל-PPT

לעתים קרובות משתמשים בתמונות במצגות כדי להביע רעיונות שמילים לא יכולות לתאר. חלק מהמצגות מכילות רק תמונות כשקופיות. מסיבה זו, היכולת להמיר מספר תמונות למצגת PowerPoint לעתים קרובות שימושית.

במאמר זה, תלמד כיצד להמיר JPG ל-PPT על ידי יצירת מצגת PowerPoint אשר השקופיות שלה מבוססות כולה על תמונות JPG.

API של C# להמרת תמונות JPG ל-PPT

Aspose.Slides עבור .NET הוא ממשק API רב עוצמה המאפשר למפתחים ויישומים ליצור, לקרוא, לערוך, להמיר ולתפעל מצגות PowerPoint (ללא Microsoft PowerPoint או מִשׂרָד). באמצעות מוצר זה, ניתן להמיר תמונות JPG למצגת PPT עם מספר שורות של קוד C#.

למידע על התקנת Aspose.Slides עבור .NET, עיין במדריך זה התקנה.

המרת JPG ל-PowerPoint PPT ב-C#

 1. טען את התמונות שבהן ברצונך להשתמש כשקופיות במצגת PowerPoint.
 2. צור שקופיות על סמך התמונות.
 3. התאם את המידות עבור השקופיות.
 4. שמור את המצגת שהתקבלה.

קוד C# זה מראה לך כיצד להמיר JPG ל-PPT:

public static void JpgToPresentation()
{
  using (Presentation pres = new Presentation())
  {
    IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.jpg"));
    pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 720, 540, image);
    pres.Save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

קבוצה של תמונות JPG

כמה תמונות JPG

המצגת שהתקבלה

תוצאת מצגת PowerPoint

קבל רישיון חינם

רוצה לבדוק את תכונות Aspose.Slides ללא הגבלות? קבל רישיון זמני בחינם.

סיכום

במאמר זה, הראינו לך כיצד להמיר תמונות JPG למצגת PowerPoint ב-C# באמצעות ספריית NET רבת עוצמה.

למידע נוסף על Aspose.Slides features, עיין בתיעוד/). אם יש לך שאלות, תוכל לפרסם אותן ב[פורום] שלנו (https://forum.aspose.com/c/slides/).

ראה גם