מאפייני מסמך ב-PowerPoint C#

מאפייני המסמך או המטא נתונים בקובצי PowerPoint משמשים לזיהוי המצגות. יתר על כן, הם מספקים מידע נוסף על המצגת כגון מחבר, כותרת, מילות מפתח, נושא וכו’. במאמר זה, תלמד כיצד לגשת או לשנות את המאפיינים בקבצי PowerPoint באופן פרוגרמטי באמצעות C#.

C# API לגישה/שינוי מאפיינים ב-PowerPoint PPT

כדי לגשת או לשנות את מאפייני המסמך המובנים או המותאמים אישית, נשתמש ב-Aspose.Slides for .NET. זהו ממשק API רב עוצמה ליצירה ומניפולציה של מסמכי PowerPoint ו-OpenOffice. ה-API זמין בתור DLL להורדה וכן ב-NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

סוגי מאפיינים במצגות PowerPoint

מצגות PowerPoint תומכות בשני סוגים של מאפייני מסמך: מובנים ומותאמים אישית. המאפיינים המובנים מספקים מידע כללי על המצגות כגון כותרת, מחבר, נושא וכו’. בעוד שהמאפיינים המותאמים אישית מוגדרים על ידי המשתמשים בצורה של צמדי מפתח/ערך. הסעיפים הבאים מדגימים כיצד להוסיף, לגשת ולשנות מאפיינים השייכים לכל אחד מהסוגים שהוזכרו לעיל.

גישה למאפיינים מובנים ב-PowerPoint PPT באמצעות C#

להלן השלבים לגישה למאפיינים המובנים במצגות PowerPoint באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לגשת למאפיינים מובנים במצגות PowerPoint.

// טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("AccessBuiltin Properties.pptx");

// צור הפניה לאובייקט IDocumentProperties המשויך למצגת
IDocumentProperties documentProperties = pres.DocumentProperties;

// הצג את המאפיינים המובנים
System.Console.WriteLine("Category : " + documentProperties.Category);
System.Console.WriteLine("Current Status : " + documentProperties.ContentStatus);
System.Console.WriteLine("Creation Date : " + documentProperties.CreatedTime);
System.Console.WriteLine("Author : " + documentProperties.Author);
System.Console.WriteLine("Description : " + documentProperties.Comments);
System.Console.WriteLine("KeyWords : " + documentProperties.Keywords);
System.Console.WriteLine("Last Modified By : " + documentProperties.LastSavedBy);
System.Console.WriteLine("Supervisor : " + documentProperties.Manager);
System.Console.WriteLine("Modified Date : " + documentProperties.LastSavedTime);
System.Console.WriteLine("Presentation Format : " + documentProperties.PresentationFormat);
System.Console.WriteLine("Last Print Date : " + documentProperties.LastPrinted);
System.Console.WriteLine("Is Shared between producers : " + documentProperties.SharedDoc);
System.Console.WriteLine("Subject : " + documentProperties.Subject);
System.Console.WriteLine("Title : " + documentProperties.Title);

שנה מאפיינים מובנים ב-PowerPoint PPTX באמצעות C#

להלן השלבים לשינוי הערכים של המאפיינים המובנים ב-PowerPoint PPT באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשנות את המאפיינים המובנים ב-PowerPoint PPT ב-C#.

// טען מצגת
Presentation presentation = new Presentation("ModifyBuiltinProperties.pptx");

// צור הפניה לאובייקט IDocumentProperties המשויך למצגת
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// הגדר את המאפיינים המובנים
documentProperties.Author = "Aspose.Slides for .NET";
documentProperties.Title = "Modifying Presentation Properties";
documentProperties.Subject = "Aspose Subject";
documentProperties.Comments = "Aspose Description";
documentProperties.Manager = "Aspose Manager";

// שמור את המצגת שלך בקובץ
presentation.Save("DocumentProperties_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

הוסף מאפיינים מותאמים אישית ב-PowerPoint PPT באמצעות C#

להלן השלבים להוספת מאפיינים מותאמים אישית במצגת PowerPoint באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף מאפיינים מותאמים אישית ב-PowerPoint PPT ב-C#.

// טען מצגת
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

// קבל הפניה למאפייני המסמך
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// הוסף מאפיינים מותאמים אישית
documentProperties["New Custom"] = 12;
documentProperties["My Name"] = "Mudassir";
documentProperties["Custom"] = 124;

// שמור מצגת
presentation.Save("CustomDocumentProperties_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

גישה למאפיינים מותאמים אישית ב-PowerPoint PPTX באמצעות C#

השלבים הבאים מדגימים כיצד לגשת למאפיינים המותאמים אישית במצגת PowerPoint באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לגשת למאפיינים מותאמים אישית ב-PowerPoint PPT.

// טען מצגת
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

// קבל הפניה למאפייני המסמך
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// גישה למאפיינים מותאמים אישית
for (int i = 0; i < documentProperties.CountOfCustomProperties; i++)
{
    // הצגת שמות וערכים של מאפיינים מותאמים אישית
    System.Console.WriteLine("Custom Property Name : " + documentProperties.GetCustomPropertyName(i));
    System.Console.WriteLine("Custom Property Value : " + documentProperties[documentProperties.GetCustomPropertyName(i)]);
}

שנה מאפיינים מותאמים אישית ב-PowerPoint PPT באמצעות C#

להלן השלבים לשינוי המאפיינים המותאמים אישית ב-PowerPoint PPTX ב-C#.

דוגמת הקוד C# הבאה מראה כיצד לשנות מאפיין מותאם אישית ב-PowerPoint PPTX.

// טען מצגת
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

// קבל הפניה למאפייני המסמך
IDocumentProperties documentProperties = presentation.DocumentProperties;

// גישה ושנה מאפיינים מותאמים אישית
for (int i = 0; i < documentProperties.CountOfCustomProperties; i++)
{
    // שנה ערכים של מאפיינים מותאמים אישית
    documentProperties[documentProperties.GetCustomPropertyName(i)] = "New Value " + (i + 1);
}

// שמור מצגת
presentation.Save("CustomDocumentProperties_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

C# .NET PowerPoint API - קבל רישיון חינם

אתה יכול להשתמש ב-Aspose.Slides עבור .NET ללא מגבלות הערכה על ידי בקשת רישיון זמני.

מניפולציה של מאפייני PPT - הדגמה מקוונת

אתה יכול גם לנסות את הכלי המקוון כדי להציג ולערוך מאפייני מסמך במצגות, המבוסס על Aspose.Slides.

אולי תרצה גם לנסות את Aspose עורך PowerPoint מקוון בחינם.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להוסיף, לגשת ולשנות מאפייני מסמך ב-PowerPoint PPT/PPTX באמצעות C#. המאמר כיסה במפורש את המניפולציה של מאפייני מסמך מובנים ומותאמים אישית. בנוסף, אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור עוד על Aspose.Slides עבור .NET. כמו כן, אתה יכול לפרסם את השאילתות שלך בפורום שלנו.

ראה גם