ההגנה על מידע דיגיטלי תמיד הייתה היבט חשוב בעולם הסייבר. דרכים וטכנולוגיות שונות הומצאו כדי לאבטח את התוכן הדיגיטלי ממשתמשים לא מורשים. בהתאם לכך, פוסט זה בבלוג מכוון במפורש לאבטחת קבצי MS PowerPoint ומספק לך דרכים שונות לאבטחת מסמכי PPTX. בפוסט זה תלמדו כיצד להגן על PowerPoint PPT באמצעות סיסמה או חתימה דיגיטלית ב-C#.

C# API להגנה על PowerPoint PPT - הורדה חינם

Aspose.Slides for .NET הוא ממשק API לניהול קבצים של PowerPoint המאפשר לך ליצור, לערוך ולעבד קובצי PPT ו-PPTX מתוך יישומי NET שלך. יתר על כן, ה-API מאפשר לך לאבטח מצגות PowerPoint באמצעות סיסמה כמו גם חתימה דיגיטלית. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו בתוך אפליקציית ה-.NET שלך באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

הגן באמצעות סיסמה על PowerPoint PPTX ב-C#

להלן השלבים להגנה על PowerPoint PPTX עם סיסמה ב-C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגן על PPTX עם סיסמה ב-C#.

// הצג אובייקט מצגת המייצג קובץ מצגת
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // הגן באמצעות סיסמה
  pres.ProtectionManager.Encrypt("password");

  // שמור מצגת
  pres.Save("protected-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

C# הגן על PPT עם חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית היא דרך פופולרית לאבטחת מידע דיגיטלי בעזרת תעודות. מצגות MS PowerPoint תומכות גם בחתימות דיגיטליות כדי להגן על התוכן. להלן השלבים לחתימה דיגיטלית על קובץ PPTX באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגן על PowerPoint PPT עם חתימה דיגיטלית ב-C#.

// הצג אובייקט מצגת המייצג קובץ מצגת
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // צור אובייקט DigitalSignature עם קובץ PFX וסיסמת PFX 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", @"testpass1");

  // תגובה חתימה דיגיטלית חדשה
  signature.Comments = "Aspose.Slides digital signing test.";

  // הוסף חתימה דיגיטלית למצגת
  pres.DigitalSignatures.Add(signature);

  // שמור מצגת
  pres.Save("signed-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

אימות PowerPoint PPT מוגן ב-C#

Aspose.Slides עבור NET מאפשר לך גם לוודא אם מצגת חתומה דיגיטלית או לא. יתרה מזאת, אתה יכול לבדוק אם המסמך מטופל או שונה. להלן השלבים לביצוע האימות.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לאמת חתימות דיגיטליות במצגות PowerPoint באמצעות C#.

// הצג אובייקט מצגת המייצג קובץ מצגת
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // בדוק אם למצגת יש חתימות דיגיטליות
  if (pres.DigitalSignatures.Count > 0)
  {
    bool allSignaturesAreValid = true;

    Console.WriteLine("Signatures used to sign the presentation: ");

    // בדוק אם כל החתימות הדיגיטליות תקפות
    foreach (DigitalSignature signature in pres.DigitalSignatures)
    {
      Console.WriteLine(signature.Certificate.SubjectName.Name + ", "
          + signature.SignTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + (signature.IsValid ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.IsValid;
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      Console.WriteLine("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
    else
      Console.WriteLine("Presentation has been modified since signing.");
  }
}

C# API להגנה על PPT - קבל רישיון חינם

אתה יכול להגן על שקופיות PPT ללא מגבלות הערכה על ידי קבלת רישיון זמני בחינם.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להגן על קבצי PowerPoint בשיטות שונות. כמו כן, המדריך שלב אחר שלב ודוגמאות קוד הראו כיצד לאבטח קובץ PPTX באמצעות סיסמה או חתימה דיגיטלית ב-C#. אתה יכול לחקור יותר על תכונות האבטחה המוצעות על ידי Aspose.Slides עבור .NET באמצעות תיעוד.

ראה גם