הוסף או הסר היפר-קישורים מ-PowerPoint PPT ב-Java

במקרים שונים, עלינו להכניס היפר-קישורים במצגות PowerPoint, כגון לצורך אספקת כתובת האתר של דף אינטרנט. ניתן ליצור היפר-קישור של טקסט, תמונה, צורה או רכיב מדיה בשקופיות PowerPoint PPT. במאמר זה, תלמד כיצד להוסיף היפר-קישורים ל-PowerPoint PPT/PPTX ב-Java. בסופו של דבר, נדון גם כיצד להסיר היפר-קישורים משקופיות PPT באופן פרוגרמטי.

כדי להוסיף או להסיר היפר-קישורים במצגות PowerPoint, נשתמש ב-Aspose.Slides עבור Java. ה-API מספק חבורה של תכונות ליצירה ולתפעל מצגות PPT/PPTX בצורה חלקה. כמו כן, זה מאפשר לך להמיר את המצגות לפורמטים אחרים של מסמכים או תמונה. אתה יכול להוריד את ה-JAR שלו או להתקין אותו באמצעות התצורות הבאות של Maven.

מאגר:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

תלות:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

ניתן להוסיף את ההיפר-קישור במצגות PowerPoint לרכיב טקסט, תמונה, צורה, אודיו או וידאו. הסעיפים הבאים מכסים כיצד להוסיף היפר-קישורים לרכיבים אלה במצגת PPT/PPTX באמצעות Java.

להלן השלבים להוספת היפר-קישור טקסט ב-PowerPoint PPT/PPTX ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף היפר-קישור טקסט ב-PowerPoint PPTX באמצעות Java.

// צור מצגת
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// הוסף צורה אוטומטית
	IAutoShape shape = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100,
			100, 600, 50, false);
	
	// הוסף היפר קישור
	shape.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	shape.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// שמור מצגת
	presentation.save("add-text-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

השלבים הבאים מדגימים כיצד להוסיף היפר-קישור צורה במצגת PowerPoint ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד ליצור היפר-קישור של צורה ב-PPTX באמצעות Java.

// צור מצגת
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// הוסף צורה אוטומטית
	IAutoShape shape1 = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100,
			100, 600, 50, false);
	// הגדר טקסט
	shape1.addTextFrame("Aspose: File Format APIs");

	// קבל עיצוב של חלק הטקסט
	IPortionFormat portionFormat = shape1.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0)
			.getPortionFormat();
	
	// הוסף היפר קישור
	portionFormat.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	portionFormat.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");
	portionFormat.setFontHeight(32);

	// שמור מצגת
	presentation.save("add-shape-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

להלן השלבים להוספת היפר-קישור לתמונה ב-PowerPoint PPT ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד ליצור היפר-קישור של תמונה ב-PowerPoint PPT באמצעות Java.

// צור מצגת
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// הוסף תמונה למצגת
	IPPImage image = presentation.getImages().addImage(Files.readAllBytes(Paths.get("image.png")));
	
	// צור מסגרת תמונה בשקופית 1 בהתבסס על תמונה שנוספה בעבר
	IPictureFrame pictureFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100, image);

	// צור היפר קישור
	pictureFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	pictureFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// שמור מצגת
	presentation.save("add-image-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

אתה יכול להוסיף היפר-קישור שמע ל-PowerPoint PPT/PPTX על ידי ביצוע השלבים הבאים:

קטע הקוד הבא מדגים כיצד להוסיף היפר-קישור שמע ב-PPT ב-Java.

// צור מצגת
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// הוסף אלמנט שמע
	IAudio audio = presentation.getAudios().addAudio(Files.readAllBytes(Paths.get("audio.mp3")));
	IAudioFrame audioFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAudioFrameEmbedded(10, 10, 100, 100, audio);

	// צור היפר קישור
	audioFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	audioFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// שמור מצגת
	presentation.save("add-audio-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

כדי להוסיף היפר-קישור וידאו ל-PowerPoint PPT/PPTX, בצע את השלבים הבאים:

קטע הקוד הבא מדגים כיצד להוסיף היפר-קישור וידאו ב-PowerPoint PPT ב-Java:

// צור מצגת
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// הוסף וידאו
	IVideo video = presentation.getVideos().addVideo(Files.readAllBytes(Paths.get("video.avi")));
	IVideoFrame videoFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addVideoFrame(10, 10, 100, 100, video);

	// צור היפר קישור
	videoFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	videoFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// שמור מצגת
	presentation.save("add-video-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

בחלק זה, נדגים כיצד להסיר היפר-קישורים משקופית של PowerPoint. היפר-קישורים אלה יכולים להיות מכל סוג שדנו עליו לעיל. להלן השלבים לביצוע פעולה זו.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להסיר היפר-קישורים משקופית ב-PowerPoint PPT ב-Java.

// טען מצגת
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
	// הסר היפר קישור מטקסט
	ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);
	for (IShape shape : slide.getShapes())
	{
		// העבר ל-IAutoShape
		IAutoShape autoShape = (IAutoShape)shape;
		if (autoShape != null)
		{
			// עברו בלולאה בין פסקאות
			for (IParagraph paragraph : autoShape.getTextFrame().getParagraphs())
			{
				// עברו בלולאה בין חלקי הטקסט
				for (IPortion portion : paragraph.getPortions())
				{
					portion.getPortionFormat().getHyperlinkManager().removeHyperlinkClick();
				}
			}
		}
	}
	
	// הסר היפר-קישור מצורות
	for (IShape shape : slide.getShapes())
	{
		shape.getHyperlinkManager().removeHyperlinkClick();
	}

	// שמור מצגת
	presentation.save("remove-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Java PowerPoint API - קבל רישיון חינם

עבוד עם היפר-קישורים במצגות PowerPoint ללא מגבלות הערכה על ידי קבלת [רישיון זמני ללא תשלום].

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להוסיף או להסיר היפר-קישורים ב-PowerPoint PPT ב-Java. במיוחד, ראית כיצד ליצור היפר-קישורים של טקסט, תמונה, צורה, אודיו ווידאו. כמו כן, סקרנו כיצד להסיר טקסט או ליצור היפר-קישורים באופן מפורש. חוץ מזה, אתה יכול לחקור יותר על Aspose.Slides עבור Java על ידי ביקור בתיעוד. כמו כן, אתה יכול לפרסם את השאילתות שלך בפורום שלנו.

ראה גם