הוסף הסר powerpoint vba Java

פקודות מאקרו VBA משמשות לביצוע משימות חוזרות, יצירת תרשימים וטפסים וכו’ במצגות PowerPoint. במהלך העבודה עם המצגות באופן תוכנתי, ייתכן שיהיה עליך לתפעל פקודות מאקרו VBA. בהתאם לכך, במאמר זה, תלמד כיצד להוסיף, לחלץ או להסיר פקודות מאקרו VBA במצגות PowerPoint באמצעות Java.

Java API עבור פקודות מאקרו של PowerPoint VBA

על מנת לעבוד עם פקודות מאקרו VBA במצגות, נשתמש ב-Aspose.Slides for Java. זהו API עשיר בתכונות המאפשר לך ליצור או לתפעל מצגות PowerPoint מתוך יישומי Java שלך. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו באמצעות התצורות הבאות של Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

הוסף מאקרו VBA במצגות PowerPoint באמצעות Java

להלן השלבים להוספת מאקרו VBA במצגת PowerPoint באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף מאקרו VBA במצגת PowerPoint באמצעות Java.

// מצגת מופעלת
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // צור פרויקט VBA חדש
  pres.setVbaProject(new VbaProject());
  
  // הוסף מודול ריק לפרויקט VBA
  IVbaModule module = pres.getVbaProject().getModules().addEmptyModule("Module");
  
  // הגדר את קוד המקור של המודול
  module.setSourceCode("Sub Test(oShape As Shape)MsgBox Test End Sub");
  
  // צור הפניה ל<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference = new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");
  
  // צור הפניה ל-Office
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference = new VbaReferenceOleTypeLib("Office",
      "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");
  
  // הוסף הפניות לפרויקט VBA
  pres.getVbaProject().getReferences().add(stdoleReference);
  pres.getVbaProject().getReferences().add(officeReference);
  
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

חלץ מאקרו VBA מ-PowerPoint באמצעות Java

להלן השלבים לחילוץ פקודות מאקרו VBA ממצגת PowerPoint באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לחלץ פקודות מאקרו של PowerPoint VBA.

// טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  if (pres.getVbaProject() != null) // check if Presentation contains VBA Project
  {
    // עברו בלולאה בין מודולי VBA
    for (IVbaModule module : pres.getVbaProject().getModules())
    {
      System.out.println(module.getName());
      System.out.println(module.getSourceCode());
    }
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

הסר פקודות מאקרו של PowerPoint VBA

אתה יכול גם להסיר מאקרו VBA מסוים מ-PowerPoint באמצעות האינדקס שלו בפרויקט VBA. להלן השלבים לביצוע פעולה זו.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להסיר מאקרו PowerPoint VBA.

// טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  // גש למודול Vba והסר
  pres.getVbaProject().getModules().remove(pres.getVbaProject().getModules().get_Item(0));
  
  // שמור מצגת
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול להשתמש ב-Aspose.Slides עבור Java ללא מגבלות הערכה על ידי בקשת רישיון זמני.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לעבוד עם פקודות מאקרו PowerPoint VBA באמצעות Java. במיוחד, ראית כיצד להוסיף, לחלץ ולהסיר פקודות מאקרו VBA במצגות PowerPoint. כדי לחקור תכונות אחרות של ממשק ה-API, אתה יכול לעיין בתיעוד. יתר על כן, אתה יכול להרגיש חופשי ליידע אותנו על השאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם

טיפ: אולי תרצה לנסות את Aspose כלי מקוון להסרת מאקרו VBA.