שנה את צבע SVG csharp

תמונות SVG הופכות פופולריות בגלל המדרגיות והתכונות האיכותיות שלהן. בתרחישים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לשנות את הצבע של תמונות SVG כדי להפוך אותן לאטרקטיביות יותר. מאמר זה מכסה כיצד לשנות את הצבע של רכיבי SVG שונים באופן תכנותי ב-C#.

עבוד עם הצבע של רכיבי SVG – התקנת API של C# .NET

אתה יכול לתפעל את הצבע של רכיבי SVG שונים כמו Circle, Line וכו’ עם Aspose.SVG for .NET API. כל שעליך לעשות הוא להוריד את קבצי ה-DLL מהגרסאות חדשות, או להשתמש בפקודת ההתקנה הבאה של NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG

שנה את צבע רכיב המעגל של SVG ב-C#

אתה יכול לשנות את הצבע של רכיב המעגל של SVG ב-C# עם השלבים הבאים:

  1. צור מופע של מחלקה SVGDocument כדי לטעון את קובץ ה-SVG הקלט.
  2. קבל בסיס ומעגל רכיב SVG של המסמך.
  3. הגדר תכונה וצבע עבור רכיב SVG.
  4. שמור את תמונת הפלט SVG.

קטע הקוד שלהלן מפרט כיצד לשנות את הצבע של רכיב המעגל של SVG ב-C#:

// טען מסמך SVG מהקובץ
SVGDocument document = new SVGDocument("shapes.svg");

// קבל רכיב svg root של המסמך
SVGElement svgElement = document.RootElement;

// קבל אלמנט עיגול כדי לשנות צבע
SVGCircleElement circleElement = svgElement.QuerySelector("circle") as SVGCircleElement;

// הגדר ערך חדש של תכונת "מילוי" עבור רכיב המעגל
circleElement.SetAttribute("fill", "blue");

// שמור את מסמך ה-SVG
document.Save("circle-color.svg");

שנה את צבע הקו אלמנט של SVG ב-C#

אנא בצע את השלבים שלהלן לשינוי הצבע של רכיב הקו בתמונת SVG ב-C#:

  • אתחול אובייקט במחלקה SVGDocument כדי לטעון את תמונת המקור של SVG.
  • קבל אלמנט שורש וקו כדי לשנות את הצבע.
  • שמור את קובץ הפלט SVG בשיטת Save.

קטע הקוד הבא מראה כיצד לשנות את צבע הקו בקובץ SVG באופן תכנותי ב-C#:

// טען מסמך SVG מהקובץ
SVGDocument document = new SVGDocument("basic-shapes.svg");

// קבל רכיב svg root של המסמך
SVGSVGElement svgElement = document.RootElement;

// קבל אלמנט קו כדי לשנות צבע
SVGLineElement lineElement = svgElement.QuerySelector("line") as SVGLineElement;

// הגדר ערך חדש של תכונה "שבץ" עבור רכיב הקו
lineElement.SetAttribute("stroke", "blue");

// שמור את מסמך ה-SVG
document.Save("line-color.svg");

הגדר את צבע הרקע של תמונת SVG ב-C#

אתה יכול לשפר את המראה של תמונות SVG על ידי הגדרת צבע הרקע של תמונות SVG עם השלבים הבאים:

  • הגדר את מרחב השמות של SVG וטען את קובץ הקלט.
  • צור אלמנט מלבן והגדר מאפיינים שונים.
  • הוסף אלמנט מלבן כילד ראשון ושמור קובץ פלט.

קטע הקוד שלהלן מדגים כיצד להגדיר את צבע הרקע של תמונת SVG באופן תכנותי ב-C#:

// הגדר את כתובת האתר של מרחב השמות של SVG
string SvgNamespace = "http://www.w3.org/2000/svg";

// טען מסמך SVG מהקובץ
SVGDocument document = new SVGDocument("basic-shapes.svg");

// קבל רכיב svg root של המסמך
SVGSVGElement svgElement = document.RootElement;

// צור אלמנט מלבן והגדר את ערך התכונה "מילוי" כדי לשנות את צבע הרקע
SVGRectElement rectElement = (SVGRectElement)document.CreateElementNS(SvgNamespace, "rect");
rectElement.X.BaseVal.Value = 3;
rectElement.Y.BaseVal.Value = 3;
rectElement.Width.BaseVal.Value = 400;
rectElement.Height.BaseVal.Value = 400;
rectElement.SetAttribute("fill", "Salmon");

// הוסף את אלמנט המלבן בתור הילד הראשון לאלמנט SVG
svgElement.InsertBefore(rectElement, svgElement.FirstChild);

// שמור את מסמך ה-SVG
document.Save("background-color.svg");

קבל רישיון הערכה בחינם

אתה יכול להעריך את ה-API ללא כל מגבלות הערכה על ידי קבלת [רישיון הערכה חינם].

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לשנות את הצבע של אלמנטים שונים בתמונת SVG. כמו כן, הפרטים על הגדרת צבע הרקע של תמונת SVG נדונים גם כאן. יתר על כן, אתה יכול להסתכל על תכונות אחרות של ה-API בסעיף תיעוד. בכל מקרה של שאלות, אנא כתוב לנו בפורום.

ראה גם

המר SVG ל-HTML ב-Linux ב-C#