המר SVG ל-EPS PS

קובצי SVG נמצאים בשימוש נפוץ מכיוון שהם ניתנים להרחבה מבלי לאבד את איכות התמונה. אתה יכול להמיר קובץ SVG לקובצי EPS או PS Postscript באופן פרוגרמטי באמצעות C#. תוכל לחקור מידע מעמיק על ההמרה בסעיפים הבאים:

ממיר קבצים מסוג SVG ל-EPS או PS PostScript – התקנת API של C# .NET

המרת SVG ל-EPS או PS היא תהליך דו-שלבי. ראשית, תמונת ה-SVG מעובדת לפורמט PDF ולאחר מכן קובץ ה-PDF מומר לפורמט EPS או PS PostScript. לכן, אנא הורד את קבצי ה-DLL עבור Aspose.SVG for .NET ו-Aspose.PDF עבור .NET API מ-New Releases, או השתמש בפקודות ההתקנה הבאות של NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG 
PM> Install-Package Aspose.PDF

המרת SVG לקובץ EPS או PS PostScript באופן פרוגרמטי באמצעות C#

ניתן להמיר תמונת SVG לקובץ EPS או PS PostScript באמצעות השלבים הבאים:

 1. אתחול אובייקט MemoryStream.
 2. טען קובץ SVG קלט באמצעות מחלקה SVGDocument.
 3. אתחול מופע של מחלקה PdfRenderingOptions.
 4. עיבוד SVG לקובץ PDF עם PdfDevice.
 5. ציין את הגדרות המדפסת והעמוד.
 6. המר את ה-SVG לקובץ EPS או PS.

הקוד הבא מסביר כיצד להמיר קובץ SVG לקובץ EPS או PS באופן תוכנתי באמצעות C#:

// אתחול אובייקט MemoryStream
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// אתחול מסמך SVG מקובץ
SVGDocument document = new SVGDocument("light.svg");

// אתחול מופע של המחלקה PdfRenderingOptions
PdfRenderingOptions pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));

// אתחול מופע של מחלקת PdfDevice
IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, stream);
        
// עיבוד SVG ל-PDF, שלח את המסמך למכשיר העיבוד
document.RenderTo(device);

String printerName = "Microsoft XPS Document Writer";
String psOutFileName = "psOut.ps";

Document pdf = new Document(stream);

// צור את הגדרות המדפסת
PrinterSettings printerSettings = new PrinterSettings();
printerSettings.PrinterName = (printerName);
printerSettings.PrintToFile = (true);
printerSettings.PrintFileName = (dataDir + psOutFileName);

// ציין הגדרות עמוד
PageSettings pageSettings = new PageSettings();
pageSettings = printerSettings.DefaultPageSettings;
pageSettings.Margins = (new Margins(0, 0, 0, 0));
pageSettings.Color = (true);

PdfViewer viewer = new PdfViewer();
viewer.BindPdf(pdf);
viewer.AutoResize = (true);
viewer.AutoRotate = (true);
viewer.PrintPageDialog = (false);

// המר את ה-SVG לקובץ EPS או PS
viewer.PrintDocumentWithSettings(pageSettings, printerSettings);

קבל רישיון הערכה בחינם

אתה יכול לבקש Free Evaluation License לבדיקת ה-API ללא כל הגבלה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קובץ PostScript בפורמט EPS או PS באופן פרוגרמטי באמצעות C#. יתר על כן, אתה יכול לחקור את התיעוד כדי ללמוד על תכונות רבות אחרות שמציע ה-API. בכל מקרה של שאלות או חששות, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום תמיכה בחינם. נשמח לעמוד לרשותכם!

ראה גם