עִברִית

צור קוד מטריצת נתונים ב-Java

קוד מטריצת נתונים הוא ברקוד דו-ממדי כל-כיווני המוגדר על ידי תבנית בצורת L בצד אחד של הקוד יחד עם גבול מוצק בשני הצדדים הסמוכים. במקרים ספציפיים של שימוש, ייתכן שיהיה עליך ליצור קוד Data Matrix עם מגוון סוגי קידוד. מאמר זה מסביר כיצד ליצור קוד מטריצת נתונים באופן פרוגרמטי ב-Java.
אוגוסט 14, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא