עִברִית

הוסף או הסר כותרת עליונה ותחתונה במסמכי Word באמצעות C++

כותרות עליונות ותחתונות במסמכי Word משמשים לעיצוב ולהצגה של מידע חשוב כגון הנושא, הפרק, מספר העמוד, Copywrite וכו’. במהלך העבודה עם מסמכי Word באופן תוכנתי, ייתכן שיהיה עליך להוסיף או להסיר כותרות עליונות ותחתונות. לשם כך, מאמר זה ילמד אותך כיצד להוסיף ולהסיר כותרות עליונות ותחתונות במסמכי Word באמצעות C++.
מאי 17, 2021 · 6 דקות · מוחמד אחמד