עִברִית

צור תרשימים במצגות PowerPoint ב- Python

תרשימים משמשים לייצוג גרפי של הנתונים כדי להקל על הניתוח. לכן, MS PowerPoint תומך במגוון של תרשימים כדי להמחיש את הנתונים בדרכים שונות. בין כולם, התרשימים הנפוצים ביותר כוללים תרשימי עוגה, תרשימי קווים, תרשימי עמודות, היסטוגרמות, תרשימי מניות וכו’. במאמר זה, תלמד כיצד ליצור תרשימים אלו ב-PowerPoint PPT או PPTX ב-Python.
פברואר 16, 2022 · 9 דקות · אוסמן עזיז