עִברִית

סורק ברקוד מקוון

סריקת ברקוד מאפשרת מעקב מהיר ומדויק אחר מלאי, מכירות ונתונים חשובים נוספים. באופן מסורתי, סורקי ברקוד היו מכשירים פיזיים שדרשו חיבור למחשב או למכשיר נייד. עם זאת, עם עליית הכלים המקוונים לסורקי ברקוד, כעת תוכל לבצע פעולות סריקת ברקוד ישירות מדפדפן האינטרנט שלך.
אפריל 26, 2023 · 2 דקות · פרחאן רזא