עִברִית

צור SmartArt במצגות PowerPoint באמצעות C++

SmartArt משמש לשיפור החוויה של מצגות PowerPoint ולהצגה ויזואלית של נתונים. ניתן להשתמש בו כדי להפוך את הטקסט לבולט ומושך יותר וגם לשמש להצגת דיאגרמות זרימה, תהליכים, תרשימים יחסיים וכו’. במאמר זה תלמדו כיצד ליצור SmartArt במצגות PowerPoint באמצעות C++.
יולי 22, 2021 · 3 דקות · מוחמד אחמד