עִברִית

המר תרשים ל-PDF ותמונות כמו JPG, PNG, WMF ב-Java

אתה יכול להמיר ביעילות תרשים לתמונה או PDF ביישומי Java שלך. Aspose.Cells עבור Java API מציעים הרבה תכונות ליצירה, עריכה או מניפולציה של XLSX, XLS, XLSM, XLSB ופורמטי קבצים נתמכים אחרים ללא צורך בהתקנה של Microsoft Excel. במאמר זה, נבדוק את התמיכה בעיבוד תרשים לפורמט קובץ תמונה ו-PDF.
ספטמבר 24, 2020 · 4 דקות · פרחאן רזא