עִברִית

המרת CFF ל-PDF ב-C#

קבצי CFF משמשים לאחסון אריזה תלת מימדית ועיצובי חיתוך. עם זאת, אתה צריך יישומים ספציפיים כדי לפתוח, להציג או לעבד את קבצי CFF או CF2. בהתאם לכך, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ CFF למסמך PDF. מאמר זה מכסה כיצד להמיר קבצי CFF ל-PDF באופן תוכנתי ב-C#.
ינואר 6, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא