עִברִית

המרת HTML לקובץ MHT ב-C#

במצבים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ HTML לפורמט MHT. בהתאם לדרישות כאלה, מאמר זה דן כיצד להמיר HTML לפורמט MHT באופן פרוגרמטי ב-C#.
אפריל 21, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא