עִברִית

המרת XER ל-PDF ב-C#

Oracle Primavera P6 היא תוכנה לניהול פרויקטים, תוכניות ותיקים. הוא משמש לתכנון, ניהול וביצוע פרויקטים הנדסיים גדולים. הוא משתמש בפורמט הקובץ XER כקובץ פרויקט קנייני. קובץ ה-XER תומך בכל מידע הפרויקט, המשאב והתפקיד שפותח באמצעות Primavera P6. במקרים מסוימים, ייתכן שנצטרך להמיר את פרויקט Primavera P6 מקובץ ה-XER ל-PDF באופן פרוגרמטי. במאמר זה נלמד כיצד להמיר קובץ Primavera XER לקובץ PDF ב-C#.
אוגוסט 26, 2022 · 3 דקות · חאן מוזמיל