עִברִית

המרת Publisher ל-PPT ב-C#

קבצי Microsoft Publisher, PUB, משמשים לעתים קרובות להדפסה בקנה מידה גדול של מסמכים כמו חוברות, חוברות, פוסטרים וכו’. במצבים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ PUB לקובץ מצגת כקובץ PPT או PPTX. מאמר זה עוסק כיצד להמיר את קבצי המוציא לאור למצגות PPT באופן תכנותי ב-C#.
ינואר 11, 2022 · 3 דקות · פרחאן רזא