עִברִית

המר את GeoJson ל-TopoJson ולהיפך באמצעות C#

GeoJSON משמש לייצוג מאפיינים גיאוגרפיים עם מאפיינים לא מרחביים. ואילו TopoJSON הוא הרחבה של GeoJSON המשתמשת בטופולוגיה. אתה יכול להמיר את GeoJSON ל-TopoJSON כמו גם את TopoJSON ל-GeoJSON לפי הדרישות שלך.
מרץ 2, 2021 · 3 דקות · פרחאן רזא