עִברִית

המר USDZ ל-PDF ב-C#

קבצי USDZ הופכים פופולריים בגלל השימושיות שלהם בתרחישי מציאות רבודה. עם זאת, מספר מצומצם של יישומים תומכים בצפייה או מניפולציה של קבצים כאלה. אז ייתכן שתצטרך להמיר קובץ USDZ לפורמט PDF במצבים מסוימים בגלל התמיכה בין הפלטפורמות לקבצי PDF. בהתאם לתרחישים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קובץ USDZ לקובץ בפורמט PDF באופן תוכנתי ב-C#.
מאי 11, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא