עִברִית

המרת VSDM ל-PDF ב-C#

לקבצי VSDM יש את היכולת להפעיל פקודות מאקרו כאשר קובץ נפתח, כאשר פקודות המאקרו הן פעולות המוגדרות על ידי המשתמש שניתן לפתח להפעלת משימות ספציפיות. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ דיאגרמת VSDM Visio לפורמט PDF למטרות תאימות. בהתאם לכך, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קובץ VSDM לפורמט PDF באופן תכנותי ב-C#.
יוני 28, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא

המרת קובץ Visio VSD/VSDX לתמונה באופן פרוגרמטי ב-C#

שרטוטי Microsoft Visio נמצאים בשימוש תדיר בארגונים למטרות עיצוב שונות. אתה יכול להמיר קובץ Visio Diagram לפורמט תמונה באופן תכנותי באמצעות C#. המרה זו מועילה מכיוון שניתן לשתף תמונות ולהציג אותן בקלות בהשוואה לפורמטי הציור VSD, VSDX וכו'
יולי 2, 2021 · 3 דקות · פרחאן רזא