עִברִית

המרת VSD או VSDX ל-VDX ב-C#

ציורי Visio הם אוספים של צורות ואייקונים שניתן להשתמש בהם למטרות שונות. לדוגמה, תוכנית קומה או תוכנית של בניין. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר ציור של Visio לקובץ VDX. בהתאם לתרחישים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר דיאגרמות VSD או VSDX לקובץ VDX באופן תכנותי ב-C#.
פברואר 25, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא