עִברִית

העתק או העבר גליונות עבודה של Excel באמצעות C++

קובצי אקסל משמשים לניהול נתונים מורכבים כגון תקציבי מחלקה או דוחות מכירות שנתיים. ייתכנו מצבים שבהם יש לך תבנית מוכנה שברצונך להשתמש בה ליצירת דוח. לשם כך, תוכל ליצור עותק של גליון העבודה של התבנית. ייתכן שיהיה עליך גם לארגן את דפי העבודה כדי להדגים את זרימת הנתונים. במקרים כאלה, אתה יכול לסדר מחדש את דפי העבודה בהתאם לדרישות שלך. לאור זאת, תלמד כיצד להעתיק ולהזיז גליונות עבודה באופן תוכנתי באמצעות C++.
אפריל 6, 2021 · 4 דקות · מוחמד אחמד