עִברִית

צור טבלאות Pivot ב-Excel באמצעות C# .NET

במאמר זה, תלמד כיצד ליצור טבלת Pivot ב-Excel ב-C#. כמו כן, נסקור כיצד למיין או להסתיר נתוני Pivot Table באופן פרוגרמטי באמצעות Aspose.Cells for .NET - .NET API ליצירה ולטפל בגיליונות אלקטרוניים של Excel ללא צורך ב-Microsoft Excel. טבלאות ציר באקסל הפתרונות האוטומטיים ליצירה ומניפולציה של גיליונות אלקטרוניים של Excel נמצאים בשימוש נרחב. נעשה שימוש נרחב בטבלאות Pivot ב-Excel כדי לסכם ולנתח את הנתונים. בעוד שמיון הנתונים בטבלאות Pivot הוא שימושי מאוד לבדיקה קריטית של הנתונים העצומים בגיליונות אלקטרוניים של Excel.
ינואר 10, 2020 · 5 דקות · אוסמן עזיז