עִברִית

צור קובץ HTML ב-Java

קובצי HTML מכילים שפת סימון שניתן להשתמש בה כדי לעצב טקסט ותוכן עמוד אחר הנצפה באמצעות דפדפני אינטרנט. ייתכן שתרצה ליצור דפי HTML לדרישות שונות. בהתאם לכך, מאמר זה מכסה כיצד ליצור קובץ HTML באופן פרוגרמטי ב-Java.
אוקטובר 10, 2022 · 3 דקות · פרחאן רזא