עִברִית

צור תרשים ORG באופן פרוגרמטי ב-C#

תרשים ORG הוא תרשים חזותי המייצג את ההיררכיה של העובדים בארגון. הוא מכיל את תפקידיהם, אחריותם, תפקידם וכו’ ומידע רלוונטי אחר. אתה יכול ליצור סוגים שונים של תרשימים ארגוניים עם כמה קריאות API מבלי צורך לצייר באופן ידני צורות או חיבורים. מאמר זה מכסה כיצד ליצור תרשים ORG ב-C#.
אוגוסט 2, 2022 · 4 דקות · פרחאן רזא