עִברִית

צור תרשימים במצגות PowerPoint באמצעות C#

תרשימים משמשים לסיכום וייצוג חזותי של הנתונים בתוך מצגות PowerPoint. לכן, PowerPoint מספק מגוון רחב של סוגי תרשימים כדי להמחיש את הנתונים. בין הכל, סוגי התרשימים הנפוצים ביותר כוללים תרשימי עוגה, תרשימי קווים, תרשימי עמודות, היסטוגרמות, תרשימי מניות וכו’. במאמר זה תלמד כיצד ליצור סוגי תרשימים פופולריים אלה במצגות PowerPoint באמצעות C#.
פברואר 1, 2021 · 9 דקות · אוסמן עזיז