עִברִית

קרא ברקודים באמצעות C# Barcode API

במאמר הקודם, למדת כיצד ליצור סוגים שונים של ברקודים באופן פרוגרמטי. במאמר זה תלמדו כיצד לקרוא את הברקודים באמצעות ה-API של קורא ברקודים של C#. המאמר יעסוק גם כיצד לקרוא סוגים מסוימים או שונים של סימבולוגיות ברקוד בתמונה. C# Barcode Reader API קרא ברקודים באמצעות C# סרוק וקרא סימולוגיית ברקוד מסוימת ב-C# סימבולוגיות ברקוד מרובות בתמונה אחת C# API לקריאת ברקודים Aspose.BarCode for .NET מספק סורק ברקוד וקורא API רב עוצמה המאפשר לך לקרוא מגוון של סמליות ברקוד בתוך כמה שורות קוד.
אוקטובר 20, 2020 · 3 דקות · אוסמן עזיז