עִברִית

המרת HTML ל-JPG, PNG, BMP ו-GIF תמונה ב-C#

קבצי HTML נמצאים בשימוש תדיר דרך האינטרנט. לאחר מכן, API של [Aspose.HTML for .NET][1] תומך בהרבה תכונות לעבודה עם פורמט קובץ HTML. במאמר זה תלמדו כיצד להמיר HTML לתמונה ב-C#. אתה יכול לעבד את דף האינטרנט של HTML ל-JPG, PNG, BMP, GIF ופורמטים פופולריים אחרים של תמונה.
מאי 30, 2020 · 4 דקות · פרחאן רזא