עִברִית

צור קוד QR ב-C#

לפעמים ייתכן שיהיה עליך ליצור קוד QR כדי להטמיע מידע בצורה של רשתות אנכיות ואופקיות. בהתאם לכך, מאמר זה מסביר כיצד ליצור קוד QR באופן פרוגרמטי ב-C#.
ספטמבר 8, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא