עִברִית

הצפנה ופענוח PowerPoint PPT ב-C#

הצפנת מצגות PowerPoint PPT ב-C#. הגן באמצעות סיסמה על PowerPoint PPT שלך כדי למנוע פתיחה או שינוי. נעל את PowerPoint כדי לעצור גישה לא מורשית.
פברואר 13, 2023 · 3 דקות · סריקי עמנואל