עִברִית

חלץ נתונים מטבלאות ב-PDF באמצעות C#

PDF הפך לאחד מפורמטי המסמכים הנפוצים ביותר במגוון תחומים. במקרים שונים, הוא משמש להפקת חשבוניות שבהן נראה שהנתונים נמצאים בצורת טבלה. במקרים כאלה, ייתכן שיהיה עליך לנתח את ה-PDF כדי לקרוא נתונים מהטבלאות באופן תכנותי. כדי להשיג זאת, המאמר מכסה כיצד לחלץ נתונים מטבלאות PDF באמצעות C#.
יוני 10, 2021 · 3 דקות · אוסמן עזיז