עִברִית

הוספה, חילוץ והסרה של מאקרו VBA ב-PowerPoint באמצעות C#

פקודות המאקרו של VBA משמשות לאוטומטיות של פונקציות שונות במצגות PowerPoint. לדוגמה, אתה יכול להשתמש ב-VBA כדי לבצע משימות חוזרות, ליצור תרשימים וטפסים וכו’. במאמר זה, תלמד כיצד לעבוד עם פקודות מאקרו PowerPoint VBA באופן תוכנתי. במיוחד, המאמר יעסוק כיצד להוסיף, לחלץ או להסיר פקודות מאקרו VBA במצגות PowerPoint באמצעות C#.
מרץ 31, 2021 · 3 דקות · אוסמן עזיז