עִברִית

מיזוג גופני True Type ב-Java

גופני True Type (TTF) הם בין הפורמטים הנפוצים ביותר בטיפוגרפיה דיגיטלית. מאמר זה יראה לך כיצד למזג גופני True Type ב-Java. למד כיצד למזג שני קבצי TTF או יותר לקובץ אחד באמצעות Java Font Merger API.
יוני 7, 2024 · 3 דקות · מוזמיל חאן

מיזוג גופני True Type באמצעות C#

גופנים מסוג True Type (TTF) הם אחד מפורמטי הגופנים הנפוצים ביותר בשימוש בטיפוגרפיה דיגיטלית. במאמר זה תלמדו כיצד למזג גופנים מסוג True Type באמצעות C#. למד לשלב קבצי TTF מרובים לאחד באמצעות Font Merger API.
מרץ 6, 2024 · 4 דקות · חאן מוזמיל