עִברִית

החל מסנן טשטוש גאוס על תמונות ב-C#

במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך לעבוד עם מסנן טשטוש גאוס ביישומים שלך. בהתאם לכך, מאמר זה מכסה כיצד להחיל את מסנן הטשטוש גאוסי על התמונות באופן פרוגרמטי ב-C#.
אפריל 24, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא