עִברִית

קבל רשימת אנשי קשר מ-Microsoft Exchange Server ב-Java

במהלך העבודה עם Microsoft Exchange Server באופן תכנותי, ייתכן שיהיה עליך לגשת לאנשי הקשר ממנו. לדוגמה, לייצא את אנשי הקשר, לתפעל אותם או להשתמש בהם למטרות אחרות. במאמר זה, תלמד כיצד להשיג את רשימת אנשי הקשר מ-Microsoft Exchange Server ב-Java.
פברואר 28, 2022 · 3 דקות · אוסמן עזיז