עִברִית

המרת HEX לקוד צבע RGB או RGBA ב-C#

קודי צבע HEX מיוצגים עם סימן מספר מוביל. טריפלט HEX יכול לציין צבע ספציפי שניתן להמיר לערך RGB. בתרחישים ספציפיים, ייתכן שיהיה עליך להמיר צבע HEX למרחב צבע RGB. בהתאם לדרישות כאלה, מאמר זה מסביר כיצד להמיר צבע HEX לקוד צבע RGB או RGBA באופן פרוגרמטי ב-C#.
אוקטובר 11, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא