עִברִית

מיזוג תבנית HTML עם XML ב-C#

ניתן להשתמש בטפסי HTML כדי לאסוף מידע ממקורות מרובים. המידע שנאסף עשוי להיות מאוחסן או מסודר במסד נתונים שניתן לחלץ מאוחר יותר כנתונים בפורמט XML. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך למזג תבנית HTML עם נתוני XML. בעקבות מקרים כאלה, מאמר זה מסביר כיצד למזג תבניות HTML עם נתוני XML באופן פרוגרמטי ב-C#.
אוקטובר 5, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא

מיזוג תבנית HTML עם JSON ב-C#

תבניות HTML משמשות לאיסוף נתונים ממקורות נתונים שונים. לאחר מיזוג הנתונים עם התבנית, ניתן ליצור מסמכי HTML. בתרחישים מסוימים, ייתכן שנתוני הקלט למיזוג עם קובץ תבנית קיימים בפורמט JSON. בהתאם למקרי שימוש כאלה, מאמר זה מכסה כיצד למזג תבניות HTML עם נתוני פורמט JSON באופן פרוגרמטי ב-C#.
אוקטובר 5, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא