עִברִית

הוסף טקסט או תמונה ב-XPS באמצעות C#

קובצי XPS מכילים מידע קבוע על פריסת עמוד, כולל פריסה, מראה ומידע הדפסה של מסמך. אתה יכול להוסיף טקסט או תמונה לקובץ XPS באופן תכנותי ב-C#.
אפריל 15, 2022 · 3 דקות · פרחאן רזא