עִברִית

צור ושלח הודעות באמצעות Microsoft Graph API ב-Java

Microsoft Graph API מאפשר לך לגשת ולהשתמש בשירותים שונים של Office 365 ו-Microsoft Cloud באופן פרוגרמטי. במאמר הקודם, הראינו לך כיצד להשתמש ב-Microsoft Graph API כדי ליצור ולעדכן תיקיות. במאמר זה, נדגים כיצד ליצור ולשלוח הודעות באמצעות Graph API ב-Java.
אפריל 1, 2022 · 3 דקות · אוסמן עזיז