עִברִית

המרת HTML ל-MHT ב-Java

קובצי MHT משמשים לשמירת תמונות, טקסט, CSS ומשאבים קשורים אחרים בדף אינטרנט אחד. במקרים מסוימים, ייתכן שתרצה להמיר קובץ HTML לפורמט MHT. בהתאם לכך, מאמר זה מכסה כיצד להמיר HTML לפורמט MHT באופן תכנותי ב-Java.
מרץ 21, 2022 · 2 דקות · פרחאן רזא