עִברִית

המרת תמונה ל-PDF ניתן לחיפוש עם OCR באמצעות C#

תמונות או מסמכים סרוקים יכולים להכיל מידע טקסטואלי. אתה יכול להמיר מסמך סרוק או תמונה למסמך PDF הניתן לחיפוש עם OCR באופן תוכנתי באמצעות C#. כך שניתן להמיר את התמונות JPG, PNG, TIFF, BMP ושאר התמונות לקבצי PDF הניתנים לחיפוש. אנא עיין בסעיפים הבאים לפרטים נוספים.
יוני 4, 2021 · 3 דקות · פרחאן רזא