עִברִית

מיזוג או ביטול מיזוג תאים בגיליון עבודה של Excel עם C#

במאמר זה תלמד כיצד למזג או לבטל מיזוג של תאי Excel בגליון עבודה ב-C#. באופן כללי, מיזוג תאים מתייחס לתא אחד או יותר המחוברים יחדיו ליצירת תא גדול. עם זאת, ניתן למזג את התאים הסמוכים אנכית או אופקית. בעוד שהמרת תא גדול לתאים מרובים ידועה כביטול מיזוג או פיצול תאים בגליון העבודה של Excel. הבה נבחן את מקרי השימוש הבאים: מיזוג תאי Excel בגיליון עבודה עם C# בטל מיזוג תאי Excel בגיליון עבודה עם C# מיזוג טווח של תאי Excel בגיליון עבודה עם C# בטל מיזוג של טווח של תאי Excel בגיליון עבודה עם C# מיזוג תאי Excel של טווח עם שם בגליון עבודה עם C# מיזוג תאי Excel בגיליון עבודה עם C# אתה יכול בקלות למזג תאים בגיליון עבודה של Excel עם API של Aspose.
יוני 24, 2020 · 5 דקות · פרחאן רזא