עִברִית

מיזוג תמונות מרובות באופן פרוגרמטי ב-Java

יש מגוון של תרחישים שבהם מתבצעת עריכת תמונות ומניפולציה. בעריכת תמונות, מיזוג תמונות הוא תכונה חשובה המשמשת לשילוב שתי תמונות או יותר, למשל, ליצירת קולאז’. במאמר זה תלמדו כיצד למזג תמונות מרובות לתמונה אחת ב-Java. נדגים במפורש כיצד למזג תמונות אופקית או אנכית.
ספטמבר 16, 2022 · 5 דקות · אוסמן עזיז