עִברִית

מיזוג מצגות PowerPoint באמצעות C++

מצגות PowerPoint משמשות בתרחישים רבים כגון פגישות, מצגות, דיונים וכו’. עשויים להיות מצבים שבהם יש לך מצגות שונות שנוצרו על ידי אנשים נפרדים או שיש לך מצגות בודדות בשימוש בפגישות שונות. ייתכן שיהיה עליך למזג מצגות אלה למטרות שיתוף או תיעוד. ביצוע משימה זו ידנית ייקח זמן. הדרך היעילה תהיה להשיג זאת באופן תוכניתי. במאמר זה, תלמד כיצד למזג מצגות PowerPoint באמצעות C++.
מרץ 13, 2021 · 4 דקות · מוחמד אחמד