עִברִית

המר HTML או MHTML ל-XPS באופן פרוגרמטי ב-C#

קובצי HTML משמשים דרך האינטרנט להצגת מידע ועיצובו. אתה יכול להמיר קבצי HTML לקובצי XPS באופן תכנותי באמצעות C#. מקרי השימוש הבאים מפרטים תרחישי המרה שונים.
יולי 14, 2021 · 3 דקות · פרחאן רזא