עִברִית

צור קובץ PDF מתמונות באמצעות C#

במקרים שונים, ייתכן שיהיה עליך ליצור PDF המבוסס על חבורה של תמונות, כגון הפקת PDF מדפי מסמכים סרוקים או חשבוניות. עבור תרחישים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד ליצור PDF מהתמונות באופן תוכנתי באמצעות C#.
אפריל 20, 2021 · 2 דקות · אוסמן עזיז