עִברִית

צור תוכנת OMR Sheet Checker או סורק ב-C#

זיהוי סימנים אופטי, בקיצור OMR, משמש לעתים קרובות להערכת שאלונים, סקרים ותקני איסוף מידע אחרים. במאמר זה, תוכל ללמוד כיצד ליצור ולבדוק את גיליונות השאלות והבועות של OMR באמצעות שפת C# ביישום NET. נבחן בקצרה את הגישות הבאות: OMR Template Creator and Checker API – התקנה צור תבנית גיליון שאלות OMR, תמונה וקובץ PDF באמצעות C# בצע OMR על תמונות גיליון בועות מרובות באמצעות C# OMR Template Creator and Checker API – התקנה ליצירת תבניות OMR וביצוע פעולות OMR ביישומי C# או VB.
אוגוסט 25, 2020 · 4 דקות · פרחאן רזא