עִברִית

צור רשימת מטלות במסמך OneNote (.ONE) באמצעות C#

רשימות מטלות משמשות בדרך כלל לניהול פרויקטים או ניהול משימות אישי כדי להישאר מסודרים. ניתן להשתמש בקבצי OneNote (.ONE) ליצירת רשימות מטלות לתכנון משימות. בהתאם לכך, המאמר דן כיצד ליצור רשימת מטלות בקובץ OneNote באופן פרוגרמטי באמצעות C#.
פברואר 9, 2022 · 3 דקות · פרחאן רזא